St Patrick’s Day

Bhi seachtain na gaeilge ag teacht mar sin de bhí club na gaeilge ag obair ar rudai a bhaineam le seo. Phleigh siad cad é ba mhaith leo a dhéanamh i rith seachtain na gaeilge. Shioch said go déanfaidh siad ceili, ceol, comortas ealain agus trath na gceist sa scoil. Mar sin de ar na mallaibh, bhí na ranganna uilig ag cleachtadh damha gaelach do ceili! Ghlac achan paisti pairteach sa cheili agus bhain said sult as! Scriobh said said trath na gceist do rang1/2 agus rang3/4. Rinne Ms Toner trath na gceist do rang 5 agus 6. Bhí sé déanta,I rith seachtain na gaeilge. Bhi ceolchorm beag eargraithe fosta agus sheinm Peter Rice (rang 5) an giotar agus sheinm Tia Finnegan (ranga 4) an fidil. Bhi siad ar doigh ar fad! Ansin, sheinm rang ½ amhráin ar na feadóg stáin. Bhi siad an mhaith fosta! Ag an deireadh ,cheol ranga 5 cóisir rac agus bhí sé an sultmhar. Rinne gach rang postaer bunaithe ar seanfhocail fosta. Bhí pictiúirí galanta deanta i ngach rang!